Direnişi Desteklemek İçin Uluslararası Beyrut Konferansı Sonuç Bildirgesi yayınlandı

16-19 Kasım Tarihleri arasında Lübnan’ın başkenti Beyrut’da düzenlenen Direnişi Desteklemek İçin Uluslararası Beyrut Konferansı’nın Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Konferans kapsamında gerçekleştirilen atelyelerin – Strateji, Medya, Hukuk, Yeniden İnşa ve Direniş ağı- çalışma sonuçlarını da içeren bildirgenin tam metni. Okumaya devam et

Reklamlar

Lübnan Halkının Direnişi ile Dayanışma için Uluslararası Beyrut Konferansı başarıyla gerçekleşti

beyrut jonferansı

Dünyanın dört bir köşesinden gelen savaş karşıtları, anti-emperyalistler, dayanışma gönüllüleri, 16-19 Kasım tarihleri arasında Lübnan Halkıyla Dayanışma için Uluslararası Beyrut Konferansı‘nda buluştu.

Lübnan Komünist Partisi, Hizbullah, Ulusal Birlik Platformu, Halk Hareketi gibi yurtsever direniş cephesi güçleri tarafından çağrısı yapılan konferansta, 5 kıtanın tümünden 40 yakın ülkeden gelen 400’e yakın katılımcı, Beyrut’ta Birleşmiş Milletler UNESCO tesislerinde üç gün boyunca, beş ayrı atölyede Lübnan’ın, bölgenin ve dünyanın temel sorunlarını tartıştı.

Türkiyeli savaş karşıtları, anti-emperyalistler ve dayanışma gönüllüleri Uluslararası Beyrut Konferansına dikkat çekici bir delegasyonla katıldılar. Aralarında yazar Nuray Mert, araştırmacı Kenan Kalyon, ’68 gençlik liderlerinden Mustafa Yalçıner, ÖDP Genel Başkan yardımcısı Hakan Tahmaz, Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek‘in de bulunduğu Türkiye delegasyonu 40’a yakın kurumdan 50’ye yakın katılımcıyla Beyrut Konferansı’nın en kalabalık delegasyonlarından biriydi. Türkiye delegasyonu düzenlenen atölye çalışmalarının tümüne katıldı. Oluşturulan çalışma gruplarında yer aldı ve konferansa önemli katkılarda bulundu.

Konferansa Türkiye’den katılanların bir bölümü, önünde Türkçe-Arapça-İngilizce “Ortadoğu’da Direniş Kazanacak – Türkiyeli Anti-Emperyalistler” yazan bir pankart bulunan bir otobüsle ve uzun bir yolculuğun sonunda Beyrut’a geldiler.

Uluslararası Beyrut Konferansı’nda Türkiye’den şu kurum ve kuruşlardan temsilciler vardı. TAYAD, İnsani Yardım Vakfı, Doğu Konferansı, Halkların Ortadoğu Projesi Koordinasyonu, Temel Haklar Federasyonu Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Lübnan İçin Elele, Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) Sosyalist Emek Hareketi (SEH) Toplumsal Özgürlük Platformu, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Amargi Kadın Kooperatifi, Özgür Eğitim Platformu, Öğrenci Postası Gazetesi, Feminist Hareket Dergisi, İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum, Sosyalist Gençlik Derneği (SGD), Evrensel Gazetesi, Atılım Gazetesi, Samandağ Cemre Gazetesi, Öğrenci Postası Gazetesi, Feminist Hareket, Bilinç ve Eylem, Red, Kaldıraç ve Birleşik İşçi dergileri.

Etkinlikler çerçevesinde, film gösterileri, şiir ve müzik dinletileri de düzenlendi. Konferansın giriş salonunda yine Türkiye’den Leman Dergisi’nin açtığı “Savaşa Karşı Karikatür” sergisi katılımcıların ilgisini çekti.

Beyrut Konferansı’na katılan Türkiye delegasyonunun bir bölümü Konferans Sonuç Toplantısı öncesinde “Türkiye’den Anti-Emperyalist Grup ve Bireyler” imzasıyla ortak bir basın açıklaması yaptılar. İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan açıklama Konferans Organizasyon Komitesi’ne de iletildi. Konferansa katılan Türkiyeli grupların çoğu delegelere kendi tezlerini anlatan metinler, broşürler dağıttılar.

Lübnan’da bulunan Türkiye ve BM Gücü derhal geri çekilmelidir

Kardeş Lübnan Halkına,

Bizler, Türkiye’den gelen savaş karşıtları, anti-emperyalistler, devrimciler ve sosyalistler olarak, bugün burada, siyonist katillerin püskürtüldüğü, emperyalist planların bozulduğu ve direniş bayrağının yükseltildiği topraklarda; sizlerin arasında, kardeşimiz Lübnan halkının yanında bulunmaktan onur duyuyoruz.

Bizler, Türkiye askerinin Lübnan’daki varlığını, Türkiye’de emekçilere, devrimcilere, ilercilere ve yurtseverler yönelik baskılardan, Kürt halkının ve hareketinin yok edilmesi politikasından ayrı düşünmüyoruz.

Lübnan’da bulunan Türkiye ve BM Gücü derhal geri çekilmelidir.

Türkiye halklarının ezici çoğunluğu, siyonizme, emperyalizme, yayılmacılığa ve işbirlikçiliğe karşıdır. Lübnan halkını kardeşi olarak görmektedir, direnişin yanındadır.

Türkiye’den Anti-Emperyalistler olarak bizler, halklarımızın gerçek düşüncesini sizlerle paylaşmak, sizin ihtiyaç ve düşüncelerinizi Türkiye kamuoyuna aktarmak ve halklarımız arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla buradayız.

Arap-Acem-Türk-Kürt, Müslüman-Hıristiyan-Musevi, dindar-laik Ortadoğu’nun bütün hakları siyonizme ve emperyalizme karşı birleşmelidir.

Uygarlığa beşiklik etmiş bu topraklar, özgür ve adil yeni bir dünyanın kuruluşuna da öncülük etmelidir.

Kahrolsun Siyonizm, Emperyalizm, Yayılmacılık ve İşbirlikçilik!

Yaşasın Ortadoğu Haklarının Ortak Direnişi!

Türkiye’den Anti-Emperyalist Grup ve Bireyler

19 Kasım 2006 Beyrut

Direnişi Desteklemek için Uluslararası Beyrut Konferansına Çağrı

16-19 Kasım 2006

Uluslararası Beyrut Konferansı bütün dünyadan siyasi parti, sendika, hareket ve dernek temcileriyle, çeşitli siyasi, entelektüel ve kültürel kişilikleri İsrail saldırılarına karşı Lübnan halkının direnişini selamlamak amacıyla bir araya getiriyor. Amaç, Lübnan’a ve bölgeye yapılacak yeni bir saldırıya karşı hazırlanmak ve evrensel bir tehdit oluşturan küresel ve sürekli savaş politikalarına karşı çıkan güçlerin eylemlerini koordine etmek.

İnisiyatif Temmuz/Ağustos 2006’daki İsrail’in Lübnan saldırısı sırasında yoğun bombalamalara karşın oraya giden dayanışma delegeleri sayesinde ortaya çıktı. Bu inisiyatif hem Arap dünyasında hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi gördü; inisiyatif, savaş mantığına ve sömürgeci hegemonyaya karşı çıkan güçlerin bir araya gelme, mücadele etme ve koordinasyon gibi ihtiyaçlarına karşılık geliyor.

Lübnan Komünist Partisi, Hizbullah, Ulusal Birlik Platformu, Halk Hareketi ve Samidun (sivil toplum örgütleri ağı) Lübnan’dan çağrıda bulunanlar arasında. Okumaya devam et