Küresel Savaş Karşıtları ve Ortadoğu’nun Direniş Güçleri 29 Mart’ta Uluslararası 5. Kahire Konferansı’nda Buluşuyor

Kahire Konferansı AfişiABD ve Siyonist İşgale Karşı Uluslararası Kampanya’nın Mısır grubu 5. Kahire Konferansı ve 3. Kahire Sosyal Forumu’nun örgütlenmesini gerçekleştiriyor. 29 Mart-1 Nisan 2007 tarihlerinde yapılacak olan Konferans ve Sosyal Forum’un örgütlenmesinde emperyalizme, Siyonizme ve tiranlığa karşı olan El Karama Partisi, Müslüman Kardeşler, Mısır Komünist Partisi, Wasat Partisi, İşçi Partisi ve Devrimci Sosyalist Örgütü’nün temsilcileri bulunuyor.

Konferans’ta “Emperyalizme ve küreselleşmeye karşı sol ve İslami Hareketler arasında köprü kurmak”, “Direniş hareketindeki bölünmüşlüklerin üstesinden gelmek” gibi oturumlar düzenlenecek. Konferans çağrı metni, Programı, Kayıt, Konaklama ve diğer gerekli bilgiler ekte…

Okumaya devam et

Reklamlar

‘Türkiyeli Anti-Emperyalistler’den Lübnan’daki son gelişmelerle ilgili basın açıklaması

Lübnan Basın Açıklaması
Bugün burada Lübnan halkının birleşik direniş ve siyasi değişim talebinden yana tutum alırken Türkiye’de yaratılmak istenilen Türk-Kürt, laik-anti-laik gerginliklere karşı da tutum alıyoruz. Türkiye devleti bu gerginlik politikalarını emperyalizmle işbirliğini güçlendirmek, Ortadoğu’ya daha fazla müdahale etmek için yürütüyor. Yaşadığımız çoğrafyada emperyalizme karşı mücadele Türkiye devletinin bu politikalarına karşı mücadele ile içiçe geçmiştir. Dolayısıyla anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek çok daha acildir. Bütün kesimleri emperyalizme karşı mücadeleye, Ortadoğu’daki direniş ve siyasi değişim hareketlerini desteklemeye çağırıyoruz.
also ENGLISH Okumaya devam et

Barış Askerleri Yurda Döndü

cemre

Halkların Ortadoğu Projesi kapsamında Lübnan’daki uluslar arası barış konferansına katılan heyet 20.11.2006. tarihinde Cilvegözü sınır kapısından Türkiye’ye giriş yaptı.

Konferansa Hatay’dan katılan Toplumsal Özgürlük Platformu’ndan Timur RENCÜZOĞULLARI, Tülay HADIMOĞULLARI, Sezai ZİDANİ, SODAP’tan Adem SUBAŞI, SEH’ten Bereket KAR Mihri BELLİ’nin oğlu SDP parti meclis üyesi Hayrettin BELLİ ve Hüsamettin GÖR Hatay Toplumsal ve Dayanışma Derneğinde basın açıklaması düzenlediler.

Açıklamada Timur RECÜZOĞULLARI, “Lübnan barış konferansına bizden başka Afrika’dan, Latin Amerika’dan, Avrupa’dan olmak üzere dünyanın her yerinden gelenlerle bu sorunu 3 gün boyunca tartıştık. Güney Lübnan ve Güney Beyrut’ta taş üstüne taş kalmadığını gördük. Savaşın siviller üzerinde yaratığı psikolojik yıkımın, binaların yıkımından daha etkili olduğunu gördük. Uluslararsı Beyrut konferansının sonuç bildirgesi daha sonra açıklanacaktır”dedi.

Toplantıya katılan Hayrettin BELLİ ise; “İlk defa Türkiye’nin Devrimci ve solcuları Ortadoğu’ya giderek oradakilerle beraber olduğumuzu göstermek anlamında önemli bir adım atılmıştır. 3 gün süren konferansın sonuç bildirgesinde yer alan Lübnan’daki sürecin ne olacağı konusundaki metne katkı yaptık. Konferansta 1- Irak direnişini, 2- Filistin direnişini, 3- Lübnan direnişini destekleme konusu dile getirildi. Emperyalizmin bölgede hakem konumuna düşüp halkları birbirine düşürmesine karşı Halkların Ortadoğu Projesi (HOP) kapsamında bölge ile ilgili bir plan ve programın hazırlanması kararı alındı. Lübnan’da yoğun bir antiemperyalist oluşum mevcuttur. Orada Türkiye’den daha fazla insan ve mezheplerden oluşan farklılıklar vardır. Bütün bunlara karşı büyük bir hoşgörü ve dayanışma içinde olduklarını gördük. Orada savaşan sadece Hizbullah değil sivil gerillalar, açık ve kapalı giyinen kadınlar da vardır. Bu bizim için örnek alınacak bir durumdur” dedi.

Kaynak: Samandağ Cemre Gazetesi

Lübnan’da bulunan Türkiye ve BM Gücü derhal geri çekilmelidir

Kardeş Lübnan Halkına,

Bizler, Türkiye’den gelen savaş karşıtları, anti-emperyalistler, devrimciler ve sosyalistler olarak, bugün burada, siyonist katillerin püskürtüldüğü, emperyalist planların bozulduğu ve direniş bayrağının yükseltildiği topraklarda; sizlerin arasında, kardeşimiz Lübnan halkının yanında bulunmaktan onur duyuyoruz.

Bizler, Türkiye askerinin Lübnan’daki varlığını, Türkiye’de emekçilere, devrimcilere, ilercilere ve yurtseverler yönelik baskılardan, Kürt halkının ve hareketinin yok edilmesi politikasından ayrı düşünmüyoruz.

Lübnan’da bulunan Türkiye ve BM Gücü derhal geri çekilmelidir.

Türkiye halklarının ezici çoğunluğu, siyonizme, emperyalizme, yayılmacılığa ve işbirlikçiliğe karşıdır. Lübnan halkını kardeşi olarak görmektedir, direnişin yanındadır.

Türkiye’den Anti-Emperyalistler olarak bizler, halklarımızın gerçek düşüncesini sizlerle paylaşmak, sizin ihtiyaç ve düşüncelerinizi Türkiye kamuoyuna aktarmak ve halklarımız arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla buradayız.

Arap-Acem-Türk-Kürt, Müslüman-Hıristiyan-Musevi, dindar-laik Ortadoğu’nun bütün hakları siyonizme ve emperyalizme karşı birleşmelidir.

Uygarlığa beşiklik etmiş bu topraklar, özgür ve adil yeni bir dünyanın kuruluşuna da öncülük etmelidir.

Kahrolsun Siyonizm, Emperyalizm, Yayılmacılık ve İşbirlikçilik!

Yaşasın Ortadoğu Haklarının Ortak Direnişi!

Türkiye’den Anti-Emperyalist Grup ve Bireyler

19 Kasım 2006 Beyrut

Anti-emperyalistlerden Lübnan’a Yolculuk

Türkiyeli antiemperyalistlerden Lübnan’a yolculuk . Çok sayıda Demokratik Kitle Örgütünün bir araya gelmesiyle oluşturulan Halkların Ortadoğu Projesi Koordinasyonu bileşenleri 14 Kasım günü Galatasaray Postanesi önünde Lübnan’ın Başkenti Beyrut’ta düzenlenecek olan Uluslararası Beyrut Konferansı’na gideceklerini duyuran bir basın açıklaması düzenledi.14 Kasım Salı akşamı saat, 19.30’da düzenlenen basın açıklaması emperyalizme öfke dolu sloganların atılması ve “Direnişe Destek Olmaya Lübnan’a Gidiyoruz/ Türkiyeli Anti Emperyalistler” pankartının açılmasıyla başladı.

Koordinasyon adına basın açıklamasını okuyan Eyüp Baş şöyle konuştu; “Beyrut’ta 16-19 Kasım tarihlerinde toplanacak olan Lübnan Halkıyla Uluslararası Dayanışma Konferansı’na katılmak üzere yarın yola çıkıyoruz. Siyonist İsrail’in saldırdığı, yakıp, yıktığı, hafifletilmiş uranyum, fosfor bombası, misket bombası ve çeşitli kimyasal silahlar kullanarak binden fazla insanın katledildiği Lübnan’a gidiyoruz. Çok büyük acılar çekti Ortadoğu halkları. Ve her geçen gün acılarına yeni acılar eklendi. İşte Filistin; on yıllardır süren İsrail Siyonizm’inin vahşeti son iki haftadır üst boyuta çıkmış ve çoğu çocuk 100’e yakın Filistinli katledilmiştir. İşte Irak; Batağa saplandığını, ikinci bir Vietnam yaşadığını itiraf eden ABD emperyalizmi, Irak halkına karşı saldırılarını yoğunlaştırdı, yenilgisinin üstünü örtmek için katliamlar gerçekleştiriyor. Ve Lübnan; İsrail Siyonizm’ine karşı kahramanca direnen Lübnan halkının şehirleri yakılıp-yıkılmış, çocuk, kadın yaşlı demeden katledilmiştir”

Eyüp Baş konuşmasına şöyle devam etti; “Ülkeleri işgal edildi, aşağılandılar ama teslim olmadılar! Emperyalizme, Siyonizm’e ve işbirlikçi iktidarlara karşı direnen Ortadoğu halklarının yanında ve dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için yarın Lübnan’a gidiyoruz. Beyrut’a gidişimizin Türk askerinin gidişiyle bir farkı var. Bizler Lübnan ve Ortadoğu halklarının direnişlerini selamlamak, dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için gidiyoruz. Türk askeri Barış Gücü adı altında işgal gücü olarak, emperyalizme hizmet için Lübnan’dadır. Onlar emperyalistlerin çıkarları için Lübnan’dalar. Biz halkların çıkarı için gidiyoruz. Onlar emperyalistlerin dayatması üzerine Lübnan’dalar, biz halkların kardeşlik duygularıyla Lübnan’a gidiyoruz. Ortadoğu halklarının kaderini BOP değil, halkların birlikte mücadelesi belirleyecektir. Irak, Filistin, Lübnan halklarının düşmanı da dostu da bellidir. Düşmanı emperyalistler, Siyonistler ve işbirlikçi iktidarlardır. Dostları ise tüm Ortadoğu ve dünya halklarıdır. Halkların birlikte mücadelesi ile emperyalizm, Siyonizm yenilecek direnen halklar kazanacak”

Basın açıklamasını yaklaşık 150 kişi katıldı. Açıklama 15 Kasım günü Beyrut’a hareket edileceğinin çağrısı ile son buldu. Açıklamada, “İşgale Değil Direnişe Destek”, “Ortadoğu Halkları Yalnız Değildir”, “Lübnan Halkı Yalnız Değildir”, “Emperyalizm Siyonizm Yenilcek Direnen Halklar Kazanacak” sloganlarının atılması ile son buldu.

Lübnan’a gidecek olan demokratik kitle örgütleri şunlar: Halkların Ortadoğu Projesi Koordinasyonu (Anti Kapitalist, EHP, HÖC, İşçi Mücadelesi, Leman Dergisi, Odak, SDP, Sosyalist Alternatif) Amargi Kadın Koporatif, ESP, Kaldıraç Dergisi, SODAP, Emek Partisi, SGD, TÖP, Birleşik İşçi Dergisi, Özgür Eğitim Platformu, Öğrenci Postası Gazetesi, Feminist Hareket Dergisi, Temel Haklar Federasyonu, Şakirpaşa Temel Haklar, İDİL Kültür Merkezi, Grup Yorum, TAYAD, Red Dergisi.

Kaynak: Halkın Sesi TV