5. Kahire Konferansı Sonuç Bildirgesi: Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Uluslararası Bir İttifaka Doğru

Kahire Konferansı5. Kahire Konferansı bir çok fırsatın yanı sıra çok sayıda tehlikenin de mevcut olduğu bir dönemde gerçekleştirildi. Siyonist askeri aygıtının ABD ve Avrupa’nın yardımı ile Lübnan’a açtığı savaş Hizbullah’ın sergilediği kahramanca direniş sayesinde Siyonistler için tarihte eşi benzeri olmayan bir yenilgi ile sonuçlandı. Ne var ki çatışma henüz bitmedi. Siyonistler ve ABD yönetiminin – yerel ajanlarının da yardımıyla – Lübnan Direnişini abluka altına almaları, uçak ve tanklarıyla başarısız kaldıktan sonra mezhepçilik silahına sarılmaları ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz anlamına geldiği gibi mezhepçiliğe karşı bilinçli bir mücadele vermemizi, büyük bir direniş sergilememizi gerekli kılıyor.

KAHİRE KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ, (TAM METİN) Çeviren: Türkan Uzun,

KAHİRE KONFERANSI’NDAN FOTOĞRAFLAR (Slayt): Hossam el-Hamalawy

Kahire Konferansı 2

 

ABD ve Siyonist İşgale Karşı Uluslararası Kampanya

5. Kahire Konferansı

“Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Uluslararası bir İttifaka Doğru”

Konferans Deklarasyonu

5. Kahire Konferansı bir çok fırsatın yanı sıra çok sayıda tehlikenin de mevcut olduğu bir dönemde gerçekleştirildi. Siyonist askeri aygıtının ABD ve Avrupa’nın yardımı ile Lübnan’a açtığı savaş Hizbullah’ın sergilediği kahramanca direniş sayesinde Siyonistler için tarihte eşi benzeri olmayan bir yenilgi ile sonuçlandı. Ne var ki çatışma henüz bitmedi. Siyonistler ve ABD yönetiminin – yerel ajanlarının da yardımıyla – Lübnan direnişini abluka altına almaları, uçak ve tanklarıyla başarısız kaldıktan sonra mezhepçilik silahına sarılmaları ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz anlamına geldiği gibi mezhepçiliğe karşı bilinçli bir mücadele vermemizi, büyük bir direniş sergilememizi gerekli kılıyor.

Irak’ta Amerikan işgaline karşı süren çetin direniş ABD yönetimini umutsuz bir bataklığa sürükledi. İşgal(ciler) burada da işgale karşı mücadeleyi Sünni ve Şiiler arasında çirkin bir iç çatışmaya dönüştürmeye çalışarak son kozlarını kullanıyorlar. Direniş, Amerikan işgaline karşı Şii ve Sünnilerin birliği üzerinden ulusal bir nitelik kazanıp mezhep çatışmalarını boşa çıkarmadan Irak’ı özgürleştirmeyi başaramayacaktır.

Hamas liderliğindeki direnişin açlığa yol açan abluka sürecinden Amerikan, Siyonist ve Arap (ülkeleri) baskıları karşısında geri adım atmadan, Siyonist varlık ile Oslo Antlaşmasına teslim olmadan ayakta kaldığı Filistin’de de düşmanlar ve yerel ajanları direnişi yolundan çıkartmak ve Filistin eliyle Filistin kanı dökmek için bir iç-savaş dayatmaya çalıştılar. Son dönemde varılan anlaşmalara ve direnişin iç savaş dayatmalarının farkında olmasına rağmen direniş büyük sorunlarla karşı karşıya. Ablukanın sonlandırılması, İntifada’nın yeniden canlandırılması ve direnişin bir (mücadele) silahı olması çağrısı yapılıyor.

Aynı zamanda İran’a karşı askeri tehditlerin tırmandırılması ve Amerikan yönetiminin vahşi bir hava saldırısı gerçekleştirmek için yaygın bir mobilizasyonda bulunmasına tanık oluyoruz. ABD yönetiminin Irak’taki kaybının boyutu büyüdükçe İran’ı tehdit (hedef) olarak gösterme ve bununla yüzleşme konusundaki söylemi de artacaktır. Her zamanki gibi “ılımlı” Arap rejimleri bu gündemde hem lojistik askeri desteğin sağlanmasına hem de İran rejimini izole edilmesine yönelik medya kampanyası düzeyinde üzerine düşen rolü oynuyorlar.

Bush’un İran’a karşı çılgınca bir savaş açması yüz binleri mağdur edeceği gibi uzun bir dönem sadece bölgede değil büyük olasılıkla bütün dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş savaş ve gerilimlerin yaşanmasına neden olacaktır. BİZLER dünya çapında protestolar, gösteriler ve kampanyalar örgütleyerek bu çılgınca savaşı durdurmak için çabalarımızı birleştirmek zorundayız.

Emperyalizm ve müttefikleri direnişi zayıflatmak için mezhepçiliği bir silah olarak kullanıyorlar. Avrupa ve ABD hükümetleri de kendi sömürgeci saldırganlığını haklı çıkarmak ve savaş karşıtı hareketi bölmek için ırkçılığı ve İslamofobiyi bir silah olarak kullanıyorlar. Tam da bu nedenle Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı mücadele savaş karşıtı mücadelemizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Arap ülkelerinde despotizme karşı mücadeleyi savaşa ve bölgede ABD ve Siyonist sömürgeciliğe karşı mücadelelerden ayırmak artık mümkün değil. Özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi emperyalizmin işbirlikçisi olan rejimler Filistin, Lübnan ve Irak direnişini boğma çabasında kritik bir rol oynuyor, bunun karşılığında da kendi despot yönetimleri için ABD desteği alıyorlar. Tam da bu nedenle Arap ülkelerinde özgürlük ve adalet için yapılan eylemler silahlı direnişe katkı olarak algılanmalı. Direnişin her kazandığı zafer de bölgedeki despotizm ve yolsuzluk tahtlarını darmadağın eden birer depremdir.

Bununla birlikte Arap halklarına kapitalist küreselleşme ve neo-liberalizm adına dayattıkları açlık ve yoksulluk politikaları ile bu yönetimlerin bölgede oynadıkları rolü birbirinden ayırmak artık mümkün değil. Topraklarını, karasularını ve hava sahalarını sömürgeci ABD ordusuna açanlar aynı zamanda Çok Uluslu Şirketler ve küçük bir grup yerel yolsuz işverenden başka kimsenin yararına olmayan ekonomik politikaları dayatanlardır. Bunun bedelini de halkın çoğunluğu ödüyor.

Büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Konferansımızın direniş hareketleri ile İslami ve sosyalist hareketler dahil ulusal Arap muhalefet hareketlerinin birliğini sağlama yolunda niteliksel bir adım oluşturmasını umut ediyoruz.

5. Kahire Konferansı bu sorunları göz önüne alarak aşağıdaki önerilerde bulundu:

 

I. Filistin, Irak ve Lübnan direnişinin desteklenmesi

 

1- Irak

A- Aşağıda belirtilen hedeflere yönelik olarak hükümetler baskı uygulanması için ABD ve Britanya gibi işgalci ülkeler ile Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi işgali destekleyen ülkelerdeki savaş karşıtı mücadelelerin ilişkilenmesi.

 • Askeri üslerin kapatılması;
 • ABD birliklerine lojistik desteğin kesilmesi
 • Ülke toprak, deniz-karasular ve hava sahasının ABD birliklerinin kullanımına kapatılması;
 • İşgale ve mezhep çatışmalarına karşı birleşik bir ulusal cephenin kurulmasının çağrılması;
 • Kukla Irak Hükümeti’nin hukuki yollardan görevden alınması (impeachment) çağrısının güçlendirilmesi (büyükelçiliklerin kapanması, ziyaretlerin yasaklanması, Iraklı yetkililerin ziyaretlerinin protesto edilmesi);
 • İşgal altındaki Irak ordusu ve polis gücünün eğitilmesi ile her türlü işbirliğinin durdurulması;
 • Irak’ta ve ülke dışında yaşayan Iraklılara insani yardımın (gıda, ilaç vb) örgütlenilmesi;

B- Her yıl Mart ayında Irak’taki ABD işgaline karşı gösterilerin örgütlenilmesi

2-Filistin

 • Irkçı ayrımcı duvara karşı hareketin canlandırılması ve (kampanyalar arası) ilişkilerin sağlanması;
 • Filistin halkı ve direnişine uygulanan ablukanın kaldırılması için kampanyaların organize edilmesi;
 • Siyonistler ve yandaşlarının (Bush, Cheney) ülke ziyaretlerine karşı dünya çapında gösterilerin örgütlenilmesi;
 • Arap ülkelerinde (Mısır, Ürdün, Fas ve Körfez) süren boykot hareketleri ile ilişkilerin kurulması ve bu hareketin güçlendirilmesi;
 • Filistin halkına insani yardımın organize edilmesi;
 • Siyonist varlığın boykot edilmesine yönelik Arapça-İngilizce bir web sitesinin geliştirilmesi ve buradan dünya çapındaki boykot komiteleri ve bu konuda çalışma yürüten örgütlenmelere link verilmesi;
 • İsrail’in boykot edilmesine yönelik uluslar arası bir kampanyanın örgütlenilmesi ve her yılın Eylül ayında Filistin halkı ile dayanışma gösterilerinin örgütlenilmesi;

3-Lübnan

 • Lübnan’da bulunan BM birliklerinin “işgalci güç” olarak ele alınması ve ( menşei ülkedeki) birliklerin geri çekilmesini talep eden hareketlerin desteklenmesi;
 • ABD ve İsrail ile işbirliği yapan Lübnan güçleri ile bunları destekleyen Arap rejimlerinin ifşa edilerek izole edilmesi;
 • Direniş yok etme hedefi ile Lübnan’a yeni bir saldırının yapılması durumuna en kapsamlı kitlesel hareketinin oluşabilmesine yönelik birleşik bir hazırlığın yapılması;
 • ABD-Siyonist projeye karşı Lübnan direnişinin desteklenmesi;
 • Lübnan’a yapılan saldırıya karşı her yılın Temmuz ayında dünya çapında gösterilerin örgütlenilmesi.

 

II. Nükleer enerji nedeniyle (İran-Kore) oluşan savaş tehlikesi ile yüzleşmek

 • ABD’nin İran saldırısına karşı birleşik pozisyonların geliştirtmesi, bu yönde çabaların birleştirilmesi ile savaş (tehlikesinin) tırmandırılmasına ve İran’a uygulanan ablukaya karşı kampanyaların örgütlenilmesi. ABD’nin İran’a saldırması durumunda dünya çapında gösterilerin örgütlenilmesi;
 • İsrail’in silahsızlandırılması (nükleer);
 • Halkların barışçıl amaçlarla nükleer teknolojiye sahip olma hakkının desteklenmesi;
 • Nükleer konusunda (İsrail ile İran ve Kore’ye uygulanan) çifte standartların ifşa edilmesi;

 

III. Emperyalizm ve Küreselleşmeye karşı Sol ve İslami hareketler arasında köprülerin inşa edilmesi

 • İslami direniş hareketler ile Arap dünyası ve uluslar arası düzeyde Solun işbirliğinin geliştirilerek derinleştirilmesi (Lübnan, Mısır ve Avrupa’da bu konudaki deneyimlerin incelenmesi);
 • Batı’da Arap ve Müslümanlara karşı uygulanan her türlü ırkçı ayrımcılığa karşı politik desteğin sağlanması ve ayrımcılığın emperyalist projeye dayandığının ifşa edilmesi;
 • Sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı mücadele ile kapitalist küreselleşmeye ve yeni liberalizme karşı mücadeleyi ilişkilendirmek;
 • Latin Amerika’da yükselen hareketleri bir yandan savaş karşıtı hareketler diğer yandan Arap dünyasındaki direniş hareketleri ve ulusal güçler ile ilişkilendirmek;
 • Arap dünyasında Arap Solu ile İslami direniş hareketinin ulusal ve demokratik mücadelelerini koordine etmelerine olanak verecek bir konferansın çağrılması;

 

IV. Direniş hareketleri arasındaki bölünmüşlüğe dair

 • Irak direnişinin mezhepçi iç-savaşa sapmasına karşı çabaların koordine edilmesi ile ABD işgali ve Arap rejimlerinin mezhep kavgasını körüklüyor olmalarının ifşa edilmesi;
 • Lübnan, Filistin ve Irak’ta ulusal birliğin direnişin zemini konusunda geri adım atmadan (uzlaşmadan) desteklenmesi (ABD-Siyonist projenin değirmenine su taşıyan ulusal birlik sloganlarının reddedilesi);
 • Ulusal birliğin ABD ve Siyonist projeleri lehine kullanılmasının reddedilmesi;
 • Direnişin birliğinin desteklenip güçlendirilmesi (Sünni Hamas ve Şii Hizbullah birleşik emperyalist projeye karşı), bu birliğin güçlenmesine yönelik dünya çapında faaliyetlerin yürütülmesi ve mezhepçi bölünmelere karşı ortak bir konferansın çağrılması;

 

V. Direnişin uluslar arası ittifakının inşa edilmesi

 • Arap dünyası ve Latin Amerika arasında savaş karşıtı ve direniş hareketleri arasında sürekli işbirliğini sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi;
 • Bilgi ve deneyim alışverişi ile faaliyetlerin koordine edilmesini sağlayacak bir ağın (network) kurulması;
 • 15 Şubat 2003 benzeri uluslar arası eylem günlerinin düzenlenmesi konusunda bir anlaşmaya varılması;

 

VI. Arap halklarının demokrasi mücadelesinin desteklenmesi

 • Terörizme karşı mücadele adı altında özgürlükleri kısıtlayan yasalara karşı mücadelelerin desteklenmesi, bunların ırkçı ve despot doğasının ifşa edilmesi; uluslar arası despotizme karşı mücadele ile Arap dünyasındaki demokrasi mücadelelerin ilişkilenmesi (Gunatanamo, Abu Garib, Mısır ve Suudi Arabistan hapishaneleri, Avrupa’daki gizli hapishaneler);
 • Arap dünyasında yükselen sosyal hareketler (işçi ve meslek sahipleri) ile dünyanın geri kalanında benzeri hareketlerin ilişkilenmesi, birleşik mücadele ve dayanışma mekanizmalarının oluşturulması;
 • Despot Arap rejimlerinin ifşa edilmesi, bu rejimlerin temsilcilerinin ziyaretlerine karşı gösteri ve oturma eylemlerinin örgütlenilmesi;
 • Arap dünyasındaki diktatörlüklere karşı demokrasi hareketlerine uluslar arası dayanışma eylemlerinin güçlendirilmesi (askeri mahkemeler, göz altılarına, işkenceye karşı gösterilerin örgütlenilmesi), baskıcı rejimler ve ABD ve Avrupa ülkelerinin bu rejimlere verdiği desteğin ifşa edilmesi, Mısır’da sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına karşı uluslar arası bir kampanyanın örgütlenilmesi;

Kahire Konferansı Örgütlenme Komitesi Mısır, Arap dünyası ve uluslar arası alanda emperyalizme, Siyonizm’e, savaşa ve küreselleşmeye karşı mücadele eden bütün grupları, bireyleri, halk komiteleri ve STK’ları 27-30 Mart 2008 tarihinde Kahire’de gerçekleştirilecek olan Sosyal Foruma davet etmektedir.

Mısır Örgütlenme Komitesi bu etkinliği inşa etmek için uluslar arası bir koordinasyon komitesi kuracaktır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: