Küresel Savaş Karşıtları ve Ortadoğu’nun Direniş Güçleri 29 Mart’ta Uluslararası 5. Kahire Konferansı’nda Buluşuyor

Kahire Konferansı AfişiABD ve Siyonist İşgale Karşı Uluslararası Kampanya’nın Mısır grubu 5. Kahire Konferansı ve 3. Kahire Sosyal Forumu’nun örgütlenmesini gerçekleştiriyor. 29 Mart-1 Nisan 2007 tarihlerinde yapılacak olan Konferans ve Sosyal Forum’un örgütlenmesinde emperyalizme, Siyonizme ve tiranlığa karşı olan El Karama Partisi, Müslüman Kardeşler, Mısır Komünist Partisi, Wasat Partisi, İşçi Partisi ve Devrimci Sosyalist Örgütü’nün temsilcileri bulunuyor.

Konferans’ta “Emperyalizme ve küreselleşmeye karşı sol ve İslami Hareketler arasında köprü kurmak”, “Direniş hareketindeki bölünmüşlüklerin üstesinden gelmek” gibi oturumlar düzenlenecek. Konferans çağrı metni, Programı, Kayıt, Konaklama ve diğer gerekli bilgiler ekte…

Kahire Konferansı

ÇAĞRI
Kahire Konferansı
29 Mart-1 Nisan 2007

ABD ve Siyonist İşgale Karşı Uluslararası Kampanya’nın Mısır’daki grubu Arap dünyasında sömürgeciliğe ve Siyonizm’e karşı mücadele verenler ile küresel savaş karşıtı ve sosyal hareketleri “Emperyalizme ve Siyonizm’e karşı uluslararası bir ittifaka doğru” başlığı ile yapılacak 5. Kahire Konferansı’na katılmaya çağırıyor.

Aynı zamanda “Emperyalizme ve siyonizme karşı…Tiranlık ve baskılara karşı…Sömürü ve yolsuzluğa karşı…” başlığı ile yapılacak 3. Kahire Sosyal Forumu için de çağrı yapıyoruz.

Bu etkinliklerin ikisi de 29 Mart – 1 Nisan 2007’de Kahire’de gerçekleşecek.

5. Kahire Konferansı1. Kahire Konferansı ABD ve Britanya emperyalizminin Irak’ı işgal etmeye hazırlandığı 2002 yılında “Küreselleşmeye, ABD hegemonyası ve savaşa karşı” başlığı ile gerçekleşti. Konferans, ambargo uygulaması nedeniyle açlığı mahkum edilen Irak halkı ve Filistin İntifadası ile dayanışma çalışmaları yürütmüş militanların çağrısı ile gerçekleştirildi.

Konferansa Arap Dünyası, Avrupa ve Amerikalardan temsilci ve militanlar katıldı. Konferans’ın yayınladığı ilk Kahire Deklarasyonu uluslararası savaş ve küreselleşme karşıtı hareketin bir dokümanı haline geldi.

Bunu takiben Aralık 2003 , Mart 2005 ve Mart 2006’da “Emperyalizme ve Siyonizme karşı… Irak ve Filistin Direnişi ile Dayanışma” genel başlığı altında üç konferans daha gerçekleştirildi. Bu konferanslara Arap Dünyası ve küresel hareket temsilcilerinin yanı sıra Filistin ve Irak Direnişi temsilcileri de katıldı. Her dört konferans bir dizi kararlar verdi, önerilerde bulundu. Konferans, 18 Ocak ve 15 Şubat gösterilerinden başlamak üzere savaşa ve küreselleşmeye karşı, Filistin ve Irak Direnişi ile dayanışmak üzere gerçekleştirilen uluslararası eylemlere katılım çağrısında bulundu.

Kahire Konferansı bütün karar ve önerilerinde bir dizi temel ilkeye vurgu yapmaktadır. Bunlar:

  • Filistin, Irak ve Lübnan’da emperyalizme ve Siyonizm’e karşı direnen bütün güçlere önkoşulsuz destek verilmesi;
  • Bütün direniş gruplarına ABD ve Siyonist sömürgeciliğe karşı mücadeleyi ana stratejik hedef olarak belirlemeleri ve ideolojik-politik farklılıklarını bypass ederek birlikte hareket etmeleri yönünde çağrı yapmak;
  • Arap halklarının kendi diktatörlük rejimlerine karşı demokratik taleplerini desteklemek ve Arap Dünyasındaki bu mücadeleleri dünya çapında küreselleşme ve savaşa karşı mücadelelerin bir parçası olarak kabul etmek;
  • Uluslararası savaş ve küreselleşme karşıtı hareketin birliğine ve bu mücadele içindeki bütün öznelerin birlikte çalışması gerekliğine vurgu yapmak.

1. Kahire Sosyal Forumu Mart 2005’deki 3. Kahire Konferansı’nın yanı sıra

“Emperyalizme ve Siyonizm’e karşı…Tiranlık ve baskılara karşı…Sömürü ve yolsuzluğa karşı…” başlığı ile gerçekleştirildi. Aralarında politik grup ve STK’ların bulunduğu Mısır ve Arap Dünyasından 30 yapı politik ve sosyal direniş konuları etrafında bir dizi seminer, atölye çalışması, sergi ve kültürel faaliyetler örgütlediler.

Aynı zamanda işçi, köylü, öğrenci, kadın ve dini ayrımcılık gibi özel gündemlere sahip forum etkinlikleri gerçekleştirildi.

2. Kahire Sosyal Forumu da 4. Kahire Konferansı’nın yanı sıra 40 grubun katılımı ve benzeri etkinlikler ile yapıldı.

Galloway, Rees, German

Britanya Savaş Karşıtı Hareketin Önemli İsimleri Kahire Konferansı’nda George Galloway, John Rees ve Lindsey German

ABD ve Siyonist İşgale Karşı Uluslararası Kampanya’nın Mısır grubu şu anda 5. Kahire Konferansı ve 3. Sosyal Forumunun örgütlenmesini gerçekleştiriyor. 29 Mart-1 Nisan 2007 tarihlerinde yapılacak olan Konferans ve Sosyal Forum’un örgütlenmesinde emperyalizme, Siyonizme ve tiranlığa karşı olan El Karama Partisi, Müslüman Kardeşler, Mısır Komünist Partisi, Wasat Partisi, İşçi Partisi ve Devrimci Sosyalist Örgütü’nün temsilcileri bulunuyor.

PROGRAM:

Perşembe 29 Mart

Etkinlik

Saat

Kayıt

17.00-18.00

Gazeteciler Sendikasına Açılış Oturumu

18.00-21.00

Cuma 30 Mart

Etkinlik

Saat

Filistin, Irak ve Lübnan Direnişine Desteklemek

09.00-11:30

Nükleer enerji nedeniyle savaş ile yüzleşmek (İran ve Kore

Ara

11.30-13.30

Bu ana forumların yanı sıra başka etkinlikler de gerçekleşecektir

Meslekler Forumu

13.30-16.00

İşçi ve Köylü Forumu

16.30-19.00

İşkence Karşıtı Forum

19.30-22.00

Cumartesi 31 Mart

Etkinlik

Saat

Emperyalizme ve küreselleşmeye karşı sol ve İslami Hareketler arasında köprü kurmak

10.00-12.30

Direniş hareketindeki bölünmüşlüklerin üstesinden gelmek

Ara

12:30-13.30

Bu ana forumların yanı sıra başka etkinlikler de gerçekleşecektir

Kadın Forumu

13.30-16.00

Öğrenci Forumu

16.30-19.00

Dini Ayrımcılığa Karşı Forum

19.30-22.00

Pazar 1 Nisan

Etkinlik

Saat

Uluslararası bir direniş koalisyonunun inşası

10.00-12.30

Halkın demokratik taleplerinin desteklenmesi

Ara

12:30-13.30

Bu ana forumların yanı sıra başka etkinlikler de gerçekleşecektir

Kapanış Oturumu

13.30-15.30

Konser

19.00-22.00

YER:

Kahire şehir merkezinde Tala’at Harb Cad., Abdel Khaliq Tharwat sokağında bulunan Mısır Gazeteciler Sendikası Binası (Arapça: Niqabat al-sahafiyeen )

HARİTA:
Gazeteciler Sendikası binasının bulunduğu bölgenin dijital haritası

KONAKLAMA:

Konferans örgütleyicileri ile temasa geçerek Mısırlı aktivistlerin yanında konaklama ayarlamak mümkün oluyor.

Ayrıca konferansın yapılacağı binaya yakın uygun fiyatlarda oteller bulunuyor.

Uygun Fiyat:

http://www.travellerspoint.com/budget-hotels-en-ci-207.html

http://www.hostelbookers.com/hostels/egypt/cairo/

Daha pahalı

http://www.asiarooms.com/egypt/cairo.html

http://www.hotelrentalgroup.com/Egypt/Cairo.htm?gclid=CJPip9GK94oCFQciZwodOhmtag

Daha fazla bilgi için

cairoconference4@yahoo.com
Tel: 00 202 792 3837
Faks: 00 202 792 5327
Cep: 00 2 012 356 7772

KONFERANS KAYIT FORMU (DOC)

Reklamlar

Bir Yanıt

  1. Direnişler ve Direnişleri sahiplenip omuz veren Yüreklerin adına onuruna,Fatıma Ömer ENNACAR’ca, Bin Merhabalarla,Neo Nazi Siyonist/vatikanist/putinist Terörist FAŞİZM;yeni yarı sömürge Halklarını Teslim alıp;BİAT ettirip zincirsiz köle yapmak için NÜFUZ ALANI mücadelesiinde gizli antlaşmalarla Halkara saldırıyor,açık işgalleri yapıyor;Katledyor,KaYBEDİYOR mAZLUM üLKE hALKARININ GENCECİK ÇOCUK VE bEBEKLERİNİ,KORKUYOR,YARINLARDA ;ONLARIN birer Filistin’li,Irak’lı,Çeçenya’lı,Lübnan’lı…FEDAİ olup siyonist terörist emperyalistlkerin beyninde patlayacağından korkup KOnları Katledip kaybediyor;hemde Organları ve İlikerini alıp Çok Büyük Pazar OPRGAN TİCARETİ yaparak.Dünyanın ülkelerinin %99’u bu Organ Mafyasını GİZLİ antlaşmalrla UYGULUYOR;hemde sosyalist etiketli Komünist Patisinin etken güç olduğu ÇİN HALK CUMHURİYETİnde bile tuksak-mahkumlar HUKUSUZca katledlp İNFAZLARI verilip Organları ilikleri alınıp katledilip yok ediliyorlar;KOMÜNİST devlet olmak adına.Dünyya nın İnsan hakları örgüt-dernek ve kurumları ile solsağ-islamcı marjinli legal-illegal yapıları ise;ORGAN MAFYASI ve KAYIP ÇOCUKLARIMIZ gerçeğinin göşgesinde susuyor,çünkü .çoğu bu pis işlerin içinde.Ben 22 ocak 2004 den bu güne kadar Türkiye’de Organ Mafyasına karşı Tek başıma Mücadele ederken,sol örgüt-partisendika vs.ler se susup;ağızlarına :Devlete zimmetli 600 çocuğun hala KAYIP olduğu gü
    nümüz Türkiye’sinde “KAYIP ÇOCUKLARIMIZLA Organları ve İLİKLERİ NEREDE?”sorgum karşısında 1468 gündür susuyorlar.Ve Siyonist/vatikanist/putinist/pentagonist Organcı eroinci FAŞİZME hizmet edip Halkarın Çocuklarının Katledilip Kaybedilmelerine ONAY veriyorlar.08.08.2004 tarihinden bu güne kadar:www.istanbul.indymedia.org.ve 9 aralık 2005 den bu güne kadar http://www.devrimciler.com.da:”HTUS/TAYADCAN HİDO BİNUMUT”imzalı haberlerim vardır,okumanızla,Haka ve Hayata Dair her konuda görüş bildirip Mazlum Halkar Cephesinden Ortgan Mafyasına karşı Tavır almanızı beklerim.Benim Bu cansız hayalim Dünyanın Tüm ÇOCUKLARINA şimdiden FEDA olsun…hepinizi:ZALİME BİAT ETMEKTENSE KILIÇ VURMAYI YÜCELİK SAYARIM”diyen HAZRETİ İMAM HÜSEYİN’in Şerefine-onuruna adına saygı ile selamlarım:DİRENCİN GÜNCESİNDE; Kemer Halklar Meydanından

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: